click click

ikut momo jom

08 November 2012

Korea Pro Make up Association (KPMA)Hanya berbelanjakan RM 1 200 sebulan x 8 bulan anda mampu mengubah diri anda menjadi yang terhebat dengan mengaplikasikan apa yang diajar di akademi ini !

Semestinya di Amber Chia Academy !

Inginkan maklumat lanjut boleh inbox momo di Facebook !


Thank you !

Majulah sukan untuk negara! eh? HAHAHATemplate by:

Free Blog Templates

Hak milik JUMPING MOMOCHAN